Varausehdot

1. Yleistä

1.1. Mir-Har OÜ noudattaa loma-asuntopalvelusten varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

1.2. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

1.3. Mikäli vuokralainen ei ole maksanut määräaikaan mennessä ennakkomaksua ja loppusuoritusta, ts. koko vuokrasummaa, hänellä ei ole oikeutta esittää vaateita Mir-Har OÜ:lle. Tässä tapauksessa varaus voidaan peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.
1.4. Jokaisessa vuokralle asettuvassa seurueessa tulee olla vähintään yksi yli 18 vuotias henkilö. Alaikäiset lapset eivät voi missään olosuhteissa vuokrata asuntoa yksin ilman huoltajaa.

2. Varaus- ja maksuehdot

2.1. Asiakkaan tehtyä varauksen hänelle lähetetään kirjallinen varausvahvistus, joka sisältää tiedot loma-ajasta ja yhteystiedot, ajo-ohjeet lomakohteeseen ja avainten saantipaikkaan, sekä tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten.

2.2. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

2.3. Varauksen sitovuus. (Katso 1.2.)

2.4. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (25% asunnon vuokrahinnasta, kuitenkin korkeintaan 130€) eräpäivään mennessä (14 vrk. laskun päiväyksestä), tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

2.5. Loppusuoritus maksetaan tilisiirtolomakkeen eräpäivänä.

2.6. Varausvahvistus esitetään vastaanottajalle saavuttaessa loma-asunnolle.

2.7. Loma asunnon vuokra on I-sesonkina (ks. hinnoittelu) viikkovuokra (ma klo.16 - ma klo 12). Mikäli asiakas haluaa vuokrata asunnon muuksi ajanjaksoksi, hinta vaihtelee sesongin mukaan (sovittava erikseen).

2.8. Varaushetken hinta on voimassa oleva hinta.

2.9. Kaikki hinnat ovat euroissa. Vuokran maksuun liittyvistä pankkisiirtokuluista vastaa vuokralainen.

2.10. Mikäli varaus on tehty ja maksu suoritettu alle 21 vuorokautta ennen loma-asunnon vastaanottoa on myös pankkisiirtotosite oltava mukana saavuttaessa kohteeseen. Maksaessasi netissä tulosta maksutapahtumasta kuitti mukaan otettavaksi.

3. Asiakkaan tekemä varauksen peruuttaminen

3.1. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje tai sahköposti) Mir-Har OÜ:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

3.2. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua veloitetaan koko loman hinta. Mikäli kohteelle kuitenkin löytyy toinen asiakas, jolta saadaan perityksi vastaava summa pidätetään peruutuskuluina vain ennakkomaksu.

3.3. Huolimatta siitä mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärin todistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai kohteessa oleskelun aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

3.4. Mikäli vuokralainen ei käytä loma asuntoa syistä, joita Mir-Har OÜ:n vastuu ei kata, vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia korvausta.

4. Oikeus peruuttaa varaus

4.1. Mikäli kyseessa on ylivoimainen este (Force majeure), tarkoittaa: sotaa, lakkoa, työsulkua, rajojen sulkemista, epidemiaa tai luonnon- tai saastekatastrofia, Mir-Har OÜ voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Mir-Har OÜ:lle maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan

4.2. Katso 1.3.

4.3. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta. Eli jos vuokralainen tai hänen vieraansa käyttäytyvät sopimattomasti, väärinkäyttävät loma asuntoa, rikkovat sopimus ehtoja, eivätkä täytä niitä kehoituksista huolimatta, on sopimuksen välitön purkaminen oikeutettua. Mahdollisista lisäkustannuksista ko. tapauksessa vastaa vuokralainen.

5. Oleskelu asunnolla

5.1 Asunnon avaimet luovutetaan asiakkaalle varausvahvistusta vastaan. Jos asiakas ei palauta asunnon avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan peritään asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

5.2. Asunto on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä kello 16:00 lähtöpäivään kello 12:00.

5.3. Asunnon käyttöönotto- ja luovutuskellonajasta on maininta varausvahvistuksessa.

5.4. Asuntojen vuokraan kuuluu saunan vapaa käyttöoikeus, kylpytynnyrin lämmityspuut laskutetaan erikseen 60€.

5.5. Asunnon vuokraan sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet sekä talous/wc paperit että perusmausteet. Myös takkapuut, internet ja sähkö sisältyvät hintaan. (Kuitenkin 1.9 -31.4 välisenä aikana peritään mökin, jossa on uuni, sähköstä mittarilukeman perusteella erillinen maksu ilmastollisista syistä.) Patjat peitot ja tyynyt sisältyvät myös vuokrahintaan. Myös liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät asunnon vuokraan.

5.6.Asunnon siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksesta vastaa Mir-Har OÜ.

5.7. Asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä joka on ilmoitettu majoituspalveluissa asuntokohtaisena henkilömääränä (max.), tai mitä asuntoa varattaessa on sovittu.

5.8. Teltan, asuntovaunun tai -auton käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

5.9. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda.

5.10. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Ulkotiloissa tupakantumpit on ehdottomasti pantava niitä varten varattuihin astioihin.

5.11. Viron ympäristölainsäädäntö edellyttää että jätteet lajitellaan, joten toivomme että noudatat lajittelussa ohjeita ja viet lajitellut roskat asianomaisiin säiliöihin ja kompostisankon sisällön kompostiin. Kiitos!

6. Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

6.1. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle, tai sen irtaimistolle aiheuttamansa tai asiakkaan vieraan aiheuttamat vahingot Mir-Har OÜ:lle.

6.2. Loma asunnon käyttöönoton yhteydessä tehdään kaluste ja kuntotarkastus ja täytetään siihen liittyen kuntotarkastus/vuokrasopimusasiakirja. Asiakkaan lähtiessä tehdään sama tarkastus, asiakas luovuttaa siten asunnon itse tarkastamassaan kunnossa ja samoin kalustettuna kuin tulohetkellä.

6.3. Mir-Har OÜ ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä esim. luonnon ilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Mir-Har OÜ:stä ja jonka seurauksia ei kohtuudella voinut estää.

6.4. Vuokralainen vastaa itse kaikista hänelle tai hänen vierailleen oleskelun aikana ilmenneistä sairauksista, sekä näihin liittyvistä hoito- tai matkakustannuksista. Jokaisen asunnon yhteydessä on lääkekaappi, jossa on normaalit lääkintätarvikkeet.

7. Valitukset

7.1. Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä niiden ilmaannuttua ja loman aikana suoraan Mir-Har OÜ:n edustajalle.

7.2. Mir-Har OÜ sitoutuu korjaamaan mahdolliset viat/puutteet mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi.

8. Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

8.1 Sopijaosapuolet, Mir-Har OÜ ja vuokralainen, pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskenäisin neuvotteluin.

8.2. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tallinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Viron lakia.

Mir-Har OÜ:n tiedot, katso yhteystiedot.
Copyright © , Merellinen Kalda, Sutu küla, Pihtla vald, 94123 Saaremaa, Estonia. Tel. +372 51 88445 ja +372 45 23388